Het moment

Geschreven op 06 mei 2020 door Frans Coenen

Stel je bent een bedrijf. Samen met je hele team ga je op zoek naar de ‘next step’ van het bedrijf. Jullie stellen jezelf fundamentele vragen. Waar staan we nu? Waar zijn wij met elkaar naar onderweg? Wat is onze kracht? Welk potentieel laten wij nog onbenut? Wat is ons diepere verlangen en wat willen wij in de wereld betekenen?

Dat is wat wij afgelopen periode bij Combo Emonomy hebben gedaan. We hebben van buiten naar binnen gekeken; wat gebeurt er in de wereld om ons heen en wat vraagt dat van ons?  Wij hebben ook van binnen naar buiten gekeken. Wij hebben stilgestaan bij onze wortels, bij onze kracht en bij waarin wij het verschil maken.

Het resultaat hiervan?  Dat wij met elkaar nog scherper hebben geduid welke bijdrage aan en impact wij op de wereld willen realiseren. Maar het resultaat is ook een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Waarin we de waarde van onze klanten en onze eigen waarde meer zichtbaar maken.

Vervolgens wilden wij de nieuwe website naar buiten brengen en net toen wij dachten dit is het moment, toen brak de Corona crisis uit. En toen hebben we even gewacht, tot nu.

De invloed en de impact die een boodschap heeft, is grotendeels het resultaat van een goede timing; het benutten van ‘het moment’. Dit geldt natuurlijk ook voor de introductie van onze website. Je kunt een mooie boodschap hebben, een wijs inzicht, of een mooi product. Als mensen op het moment van jouw boodschap wat anders aan hun hoofd hebben, dan kun je het schudden.

Maar wat is ‘het moment’? Het moment is bijna een magisch gegeven. Onderzoek het maar eens bij jezelf, als professional of leider. Met welke boodschappen van mensen uit je directe omgeving, privé of werk, heb jij vandaag echt iets gedaan? Welke boodschappen heb jij aan je voorbij laten gaan? Ga eens na wat je mogelijk met deze boodschappen had gedaan als ze op een ander moment voorbij waren gekomen.

Wat voor jou geldt, geldt ook voor je klanten. Welke invloed en impact heb jij op je klanten: medewerkers, opdrachtgevers en bedrijven? Hoe staat het met jouw timing in de communicatie die jij hebt. Welke van jouw boodschappen laten je klanten aan zich voorbijgaan? Met welk boodschappen doen zij wel wat?

‘Het moment’ is de mate waarin een boodschap past bij de behoefte en de ontwikkeling van je omgeving. Loopt je boodschap teveel achter de tijd aan, dan leest zij als ‘de krant van gister’ en is ze niet interessant. Loopt je boodschap teveel op de tijd vooruit dan kunnen anderen zich er te weinig voorstelling bij maken, dan is je boodschap vaak ‘te zweverig en weinig concreet’.

Het vraag luisteren naar wat gezegd wordt. Maar ook naar wat niet gezegd wordt, maar er wel is.

Hoe kun je leren werken met ‘het moment’? Werken vanuit het moment doet een groot beroep op je eigen innerlijke gesteldheid. Het vraagt dat je bent afgestemd op je omgeving. Dat je doorziet en aanvoelt in welke ontwikkeling je omgeving zich bevindt en wat hierin de behoefte is. Het vraagt luisteren naar wat gezegd wordt. Maar ook luisteren naar wat niet gezegd wordt, maar wat er wel is. Dat vraagt afstemming op jezelf en het verfijnd gebruik maken van je mentale, emotionele en intuïtieve of spirituele vermogens.

Dat is waarin wij als Combo intensief aan het leren zijn en waarin wij ook willen excelleren. Het is waarin wij met jullie, onze dierbare relaties, verder willen groeien. Om, als jobcoach of leider, te leren horen wat er echt bedoeld wordt en wat er nodig is in de wereld om ons heen. Het lef te tonen om nieuwe wegen te bewandelen, omdat je intuïtie zegt dat het klopt en aangeeft wat nodig is. Ook al wordt dit nog niet hardop zo gezegd.

Dat is waarom wij het gevoel hebben dat de timing van onze nieuwe site klopt. Want wat wij zien, is een wereld die op veel terreinen in de fik staat en waarin het anders moet. Alleen geloven wij niet zo in ‘moeten’ en al helemaal niet als het gaat over transformatieprocessen van mensen en organisaties. Want transformaties kun je niet afdwingen. Transformatie van mensen ontstaat als zij worden uitgedaagd om anders te kijken, om bestaande patronen tegen het licht houden en hun perceptie van de werkelijkheid te veranderen. Als de perceptie van mensen niet verandert, gaan zij door op de oude voet. Maar als mensen ervoor kiezen om hun bestaande bril te vervangen door een nieuwe, wat is er dan veel mogelijk en wat is dat gaaf!

Dat is waarom wij als Combo gaan voor ‘het kan anders’, in een tijd die erom vraagt dat het ook echt anders ‘moet’. Dit doen wij vanuit een diep besef dat mensen en organisaties altijd zelf bepalen of zij de handschoen oppakken of niet. En daar zijn wij echt goed in. In mensen uit te dagen en uit te nodigen om de handschoen op te pakken. De handschoen van je eigen professionele ontwikkeling, leiderschap en regie. Om je oude script tegen het licht te houden en te onderzoeken wat jouw rol is in het creëren van een nieuwe wereld. Als mens, leider en professional, samen met je omgeving.

En daar gaat onze missie over; samen transformeren naar een wereld waarin menselijke, economische en maatschappelijke waarde samenvallen.

Is dit ook jouw moment?


Meer blogs

Maak kennis met trainer Tim

We zijn erg blij om Tim als nieuwe trainer van Combo te verwelkomen. Om hem een beter te leren kennen en een beeld te krijgen van zijn werkzaamheden voor Combo, stelden we hem enkele vragen.

Lees meer over