Verkort jobcoach diplomeringstraject


Alleen in combinatie met ‘Senior professional in het Sociaal Domein’

Ben je al jaren werkzaam als Jobcoach of trajectbegeleider maar heb je nooit het officiële diploma gehaald? Is dat nu toch wel handig maar is de hele opleiding volgen met jouw kennis en ervaring te veel van het goede? Heb je zin om je werkwijze als jobcoach weer onder de loep te nemen en aan te scherpen? En heb je daarnaast behoefte jouw persoonlijk leiderschap een boost te geven en het Sociaal Domein mooier te maken?

Dan is dit verkorte jobcoach-diplomeringstraject, samen met ‘Senior professional in het Sociaal Domein’, wellicht iets voor jou.


Wat gaan we doen?

 1. Een verkort opleidingstraject waarin we de hoofdelementen uit de Emonomy methodiek behandelen.
 2. Het tijdens de opleiding begeleiden van 1 cliënt d.m.v. een assessment, bemiddeling naar een werkplek en het coachen op de werkplek.
 3. Het maken van een portfolio, met o.a. de verslaglegging van bovenstaand traject, dat voldoet aan dezelfde eindtermen als die van de reguliere jobcoachopleiding.
 4. De opleiding ‘Senior professional in het Sociaal Domein

Voorwaarden om aan de opleiding mee te doen zijn:

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als jobcoach, trajectbegeleider of loopbaancoach voor minimaal 24 uur per week.
 • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van integrale trajecten d.w.z. intake/ assessment, werkgeversbenadering en coaching on the job.
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Open staan en bereid zijn om je eigen patronen en handelen op verschillende manieren tegen het licht te houden.
 • Op basis van het individuele intake-/ toelatingsgesprek kijken we gezamenlijk wat je uitdagingen zijn en of de opleiding passend is.

 • Redenen om de opleiding te volgen

  • Je wilt je jobcoachkennis afstoffen en jezelf verder ontwikkelen en verrijken.
  • Je wilt het gecertificeerde jobcoachdiploma halen (o.a. nodig voor NOLOC-registratie).
  • Je wilt uit je comfortzone. Je wilt jezelf uitdagen. Je hebt het gevoel dat er meer in zit, dat je meer zou kunnen betekenen en daar wil je nu wel eens werk van maken.
  • Je hebt al jaren een prachtig vak als jobcoach in het Sociaal Domein. Je bent goed in het begeleiden van ‘jouw’ mensen. Maar het grotere plaatje, daar zou je ook wel wat aan willen doen maar je weet nog niet goed hoe dat aan te pakken.

 • Hoe ziet de opleiding er precies uit?

  De opleiding is onderverdeeld in 3 modules met 3 lesdagen, 3 individuele coachgesprekken en 3 intervisiebijeenkomsten met je intervisiegroepje. Daarnaast lees je de theorie, voer je de praktijkopdrachten uit en doe je verslaglegging.

  De lesdagen vinden plaats tussen de lesdagen van Senior professional in het Sociaal Domein door. De individuele coachgesprekken vallen samen met die van Senior professional in het Sociaal Domein. In totaal heeft de opleiding een duur van ongeveer 5 maanden.

  Module 1: Assessment

  • 1 lesdag
  • 1 intervisiebijeenkomst die je zelf plant met je groepje. Van tevoren kijk je elkaars portfolio na. Tijdens de intervisiebijeenkomst geef je hier feedback op. Verder bespreek je concrete situaties met de Emonomy methodiek als richtlijn.
  • 1 online individueel coachgesprek (zelfde als van Senior professional in het sociale domein).

  Module 2: Bemiddeling

  • 1 lesdag
  • 1 intervisiebijeenkomst die je zelf plant met je groepje. Van tevoren kijk je elkaars portfolio na. Tijdens de intervisiebijeenkomst geef je hier feedback op. Verder bespreek je concrete situaties met de Emonomy methodiek als richtlijn.
  • 1 online individueel coachgesprek (zelfde als van Senior professional in het sociale domein).

  Module 3: Coachen on the job

  • 1 lesdag
  • 1 intervisiebijeenkomst die je zelf plant met je groepje. Van tevoren kijk je elkaars portfolio na. Tijdens de intervisiebijeenkomst geef je hier feedback op. Verder bespreek je concrete situaties met de Emonomy methodiek als richtlijn.
  • 1 online individueel coachgesprek (zelfde als van Senior professional in het sociale domein).

 • Waar komt onze methodiek vandaan?

  Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie op het terrein van de methodiekontwikkeling rond Supported Employment, het Sociaal Domein en actieonderzoek. Sinds de jaren ’90 heeft Combo Emonomy (en haar organisatorische voorloper STAB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht langdurig actieonderzoek gedaan naar de succesfactoren van Supported Employment en duurzame arbeidsintegratie.

  Maar ook naar de mogelijkheden om het Sociaal Domein te kantelen naar een vraaggerichte praktijk. Samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals hebben we in kaart gebracht wat de doorslaggevende elementen zijn bij duurzame plaatsingen. Deze succesfactoren hebben wij vertaald in een samenhangend methodisch kader en de eerste systematische methodiek Jobcoaching in Nederland.

  Basispublicaties hiervan zijn:

  • Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012
  • Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009

  Onze methodiek en onderzoeksactiviteiten hebben daarnaast hun weerslag gevonden:

  • Bij de totstandkoming en het kader van de wetgeving rond Begeleid Werken in de WSW 1998 en in de PO regeling van het UWV;
  • In de visie en eindtermen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals gehanteerd door het NOLOC
  • In het Wajong-portaal van het UWV
  • In de leidraad Jobcoaching van het AKC (Arbeidskundig kenniscentrum)
  • De methodiek wordt toegepast binnen uiteenlopende sectoren: reguliere bedrijven/organisaties, gemeenten, Sociaal Ontwikkelbedrijven, re-integratiebedrijven, Jobcoachorganisaties, VSO-pro onderwijs, GGZ, VGZ.

  Wij ontwikkelen onze methodiek tot op de dag van vandaag steeds weer door. Wij verrijken haar met relevante en succesvolle aanpakken die in andere domeinen zijn ontstaan. O.a. op het terrein van persoonlijk leiderschap, werken met intuïtie.

  Sinds 1998 hebben wij enkele duizenden werkgevers, jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, participatiecoaches, Interne jobcoaches, stagebegeleiders, werkbegeleiders, accountmanagers, e.a. succesvol opgeleid.

 • Verdere informatie

  Locatie

  De opleiding wordt verzorgd op onze sfeervolle locatie in hartje Utrecht.

  Jouw investering

  De totale opleiding bedraagt €4.150,-. Waarvan €900,- voor het verkorte diplomeringstraject en €3.250,- voor de opleiding ‘Senior professional in het Sociaal Domein’.

  De opleiding is inclusief materiaal, lunches, coaching en erkend jobcoachdiploma. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

  Duur van de opleiding

  De opleiding omvat 3 opleidingsdagen, verspreid over een periode van ongeveer 5 maanden. Daarnaast krijg je 3 keer een uur online individuele coaching.

  Studiebelasting

  De studiebelasting omvat contacturen, de intervisiebijeenkomsten, het lezen van theorie, voorbereiding en het uitwerken van het portfolio. We gaan er hierbij van uit dat de begeleiding van de cliënt in werktijd plaats kan vinden. Samen met de opleiding Senior professional in het Sociaal Domein kom je gemiddeld ongeveer op 150 uur studiebelasting.

  Toetsing

  • Behalen van alle eindtermen in het portfolio
  • Voldoende aanwezigheid en inzet tijdens beide opleidingen

  Diplomering

  Deze Post HBO jobcoachopleiding wordt afgesloten met een door Noloc, Hobeon en NVS erkend jobcoachdiploma.

  Vaste trainer/coach

  Elke opleidingsgroep heeft een vaste trainer/ coach welke de opleidingsdagen, individuele coaching en beoordeling verzorgd.

  Intakegesprek

  Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken. Je krijgt informatie over de opleiding. Gezamenlijk wordt bezien of jij matcht met de opleiding; sluiten jouw persoonlijke- en professionele doelen en werk- en denkniveau aan bij de opleiding?


Aanmelden Ik heb een vraag
 • Duur in dagen: 3
 • Duur in maanden: +/- 5
 • Studiebelasting: 150 uur
 • Investering: €900,- BTW vrij
  Totaal (inclusief Senior Professional): €4.150,- BTW vrij
 • Aantal deelnemers: 12-15
 • Locatie: Utrecht
Aanmelden

Informatieavond

27 september 19.00 uur – Online
Ontdek of de opleiding bij je past
Lees meer


Startdatum

23 november 2023 – Utrecht
Lesdagen zijn op donderdag
Planning volgt