Transformatie van organisaties


Transformeer kwetsbaarheid naar kracht

Staat jouw organisatie voor een ingrijpende transformatie? Waarin ander denken en een andere manier van werken wordt gevraagd? Wij bieden een samenhangende aanpak om transformatie-uitdagingen daadwerkelijk vorm te geven.

In deze aanpak:

  • Maken wij het (onzichtbare) potentieel van de organisatie zichtbaar maken;
  • Verbinden wij de wortels en de ziel van de organisatie aan het toekomstig potentieel;
  • Transformeren wij kwetsbaarheid naar kracht;
  • Werken we op basis van lol en gaan wij de noodzakelijke pijn niet uit de weg.

Drie verschillende ondersteuningslijnen

1. Visie en strategie ontwikkeling

“De strategie dat ben ik!”

In dit programma creëren we, of verrijken, een gezamenlijk gedragen visie en strategie; in hoofd en hart. Van en met alle betrokkenen; ook de minder dominante zienswijzen laten wij ‘klinken’. Wij kijken van ‘binnen naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’.  Met als resultaat een verhaal dat resoneert en waarin de wortels van de organisatie samenvallen met een lonkend toekomstperspectief. Een verhaal dat niet ‘buiten jezelf’ ligt, maar waar elke professional en elk team zijn ‘eigen verhaal’ op kan vormgeven.

2. Transformationeel leiderschap

Transformaties vragen om ander leiderschap. Gericht op het veranderen van ‘het script van de organisatie’, op het loslaten van bestaande patronen en werkwijzen. Maar ook op het uitdagen van leiders en professionals om zelf eigenaar te worden van de verandering. Om zelf kwetsbaar te zijn en daardoor transformatie mogelijk te maken. Maar ook om koers te houden, vaak in een complexe en soms ‘schizofrene’ omgeving.

Op basis van de context, de uitdaging en behoeften stellen wij leiderschapsprogramma’s op maat samen. Waarin training, intervisie, individuele coaching, teamcoaching, of ‘on the job’ hand in hand gaan.

3. Onbenut potentieel benutten; ondernemend en maatschappelijk

Mensen hebben veel meer potentieel dan zijzelf en anderen zien en benutten. Hierdoor laten we ontwikkelkansen, maar ook innovatie en geld liggen. Door anders te leren kijken naar (onbenut) potentieel, creëren we een ander fundament in organisaties. Waarin elk mens als bron van mogelijkheden wordt erkend en aangesproken; cliënten, collega’s leidinggevenden, opdrachtgevers. Deze bron is voor ons de kern van ’diversiteit’, namelijk het zien en benutten van de unieke ‘kleur en toon’ van mensen. Hierdoor wordt inclusief ondernemen een veld van kansen.


  • Casusbeschrijving pensioenuitvoerder APG

    In 2018 staan 34 leidinggevenden binnen het pensioenbedrijf APG voor een spannende opgave. Zij moeten een ingrijpende transformatie van de IT-organisatie realiseren. Een transformatie waarin een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd vormkrijgen; een nieuwe manier van werken (Agile Way of Working), een verdere automatiseringsslag van IT (IT for IT), een nieuwe organisatiestructuur en -besturing en een aanzienlijke financiële besparing.

    “Ik heb met Frans mogen samenwerken bij APG. In een tijd waarin we vol de organisatie ontwikkeling en – vernieuwing aangingen. Niet alleen in structuur en besturing, maar juist ook in cultuur, gedrag en samen werken. In die periode, die ook veel onzekerheid met zich bracht voor velen, hebben we nagedacht over de vraag hoe we leidinggevenden konden ondersteunen vanuit de vraag “hoe geef ik leiding aan veranderingen terwijl ik zelf onderdeel ben van die verandering?”. Daaruit is een heel mooi programma ontstaan voor alle leidinggevenden met veel impact. Het mooiste dat we terugkregen uit de evaluatie was “ik heb me in die 2 jaar dat bol stond van de veranderingen, ook voor mezelf, nooit alleen gevoeld. En ik voelde me voldoende toegerust om mijn team door deze periode te geleiden”. De wijze waarop Frans dat doet is heel divers. Of hij nu 1 op 1 coacht, een groep begeleidt, voor medewerkers of leden van de Raad van bestuur; Frans doet dat op geheel eigen wijze met veel kennis, inzicht en ervaring. In een stijl die ik zou willen omschrijven als “vrijwel onzichtbaar maar met merkbare impact” en met veel wijsheid. Ik hoop dat we nog vaak samen mogen werken aan complexe verander opgaven”. Cor Broekhuizen (interim directeur IT APG/partner Wielinq)


Wil jij samen met ons de wereld mooier maken?

Neem contact met ons op Terug naar het overzicht