Training Lifecoach in het Sociaal Domein


Inzicht en regie bij complexe problematiek

Je kent het vast wel. Je spreekt een klant bijvoorbeeld over werk en je merkt dat er een ziek kind is, een gehandicapte partner en ook nog financiële problemen. Of je spreekt jouw cliënt over een voorziening in huis en je merkt dat hij eigenlijk heel eenzaam is. Of je spreekt een klant over inkomen en je komt erachter dat haar administratie een chaos is. Het op orde brengen van die chaos lukt maar niet omdat er zo veel andere problemen zijn die haar aandacht vragen.

Jij kunt met dit soort klanten hard aan de slag op jouw vakgebied, maar als er op de andere levensterreinen niets gebeurt is de kans groot dat het niet duurzaam is. Als professional in het Sociaal Domein ligt je focus vaak op één leefgebied. De mens is echter een geheel en de verschillende leefgebieden en de omgeving hebben invloed op elkaar. Zeker in de huidige tijd waarin we met steeds meer complexe casuïstiek te maken krijgen is het van belang goed naar al deze leefgebieden en hun samenhang te kunnen kijken en hierop te kunnen handelen. Deze training Lifecoach in het Sociaal Domein geeft je daar handvaten voor.


Voor wie is de training bedoeld?

Ben jij ervaren professional in het Sociaal Domein (bv. inkomensconsulent, jobcoach, re-integratiespecialist, WMO-consulent, jongerenwerker)? Herken je bovenstaande situaties of kun je zelf genoeg andere voorbeelden noemen? Wil je je verder ontwikkelen in de verbinding met andere levensterreinen en het regionale netwerk? Dan is de training Lifecoach in het Sociaal Domein echt iets voor jou.


 • Hoe de training eruit ziet?

  Tijdens deze 6-daagse training nemen we je mee in de visie en methodiek van lifecoaching. We behandelen de 6 verschillende leefgebieden waarbij we ook gebruik maken van inspirerende, ervaringsdeskundige, gastdocenten. Verder kijken we naar je professionele houding en de taboes die je tegen kunt komen. We besteden ruim aandacht aan de sociale kaart en hoe je vanuit de methodiek efficiënt samenwerkt met deze organisaties.


  Voorwaarden om aan de training mee te doen, zijn:

  • Minimaal 3 jaar werkervaring als professional in het Sociaal Domein voor minimaal 24 uur per week.
  • HBO werk- en denkniveau.
  • Open staan en bereid zijn om je eigen patronen en handelen op verschillende manieren tegen het licht te houden.
  • Op basis van het individuele intake-/ toelatingsgesprek kijken we gezamenlijk wat je uitdagingen zijn en of de training passend is.

 • Inhoud van de training

  Methodisch kader/ vakmanschap

  Dag 1: Kennismaken. Kader en doel lifecoaching. Visie, methodiek, verschillende rollen

  Dag 2: De leefgebieden, de kern, drie leefgebieden uitgediept

  Dag 3: Drie leefgebieden uitgediept, maken van diagnose en plan

  Dag 4: Professionele houding en taboes

  Dag 5: Duurzaam verwijzen in ons professionele netwerk

  Dag 6: Transfer naar praktijk, feestelijke afsluiting

  Verankering van de methodiek in de praktijk

  Je gaat tijdens de training twee eigen cliënten begeleiden via de lifecoachmethode. Hier maak je verslaglegging van in je portfolio. Je krijgt hier ondersteuning bij van je docent en in drie intervisiebijeenkomsten van je medecursisten.

  Persoonlijk leiderschap in lifecoaching

  Je maakt in je portfolio een Persoonlijk leiderschapsplan door middel van de lifecoach-methodiek. Je krijgt hier ondersteuning bij middels een online coachgesprek met je docent.

 • Redenen om de opleiding te volgen

  • Je ziet de problematiek op de verschillende levensterreinen van je klant en zou hier in samenhang naar willen leren kijken
  • Je ziet dat er veel verschillend aanbod is qua zorg en hulpverlening voor alle leefgebieden maar ziet ook dat het als klant lastig is om te weten wat er is en in te schatten wat past. En al helemaal om de verschillende partijen op elkaar te laten aansluiten. Hier wil je graag een bijdrage aan leveren.

 • Waar komt onze methodiek vandaan?

  Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie op het terrein van de methodiekontwikkeling rond Supported Employment, het Sociaal Domein en actieonderzoek. Sinds de jaren ’90 heeft Combo Emonomy (en haar organisatorische voorloper STAB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht langdurig actieonderzoek gedaan naar de succesfactoren van Supported Employment en duurzame arbeidsintegratie.

  Maar ook naar de mogelijkheden om het Sociaal Domein te kantelen naar een vraaggerichte praktijk. Samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals hebben we in kaart gebracht wat de doorslaggevende elementen zijn bij duurzame plaatsingen. Deze succesfactoren hebben wij vertaald in een samenhangend methodisch kader en de eerste systematische methodiek Jobcoaching in Nederland.

  Basispublicaties hiervan zijn:

  • Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012
  • Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009

  Onze methodiek en onderzoeksactiviteiten hebben daarnaast hun weerslag gevonden:

  • Bij de totstandkoming en het kader van de wetgeving rond Begeleid Werken in de WSW 1998 en in de PO regeling van het UWV;
  • In de visie en eindtermen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals gehanteerd door het NOLOC
  • In het Wajong-portaal van het UWV
  • In de leidraad Jobcoaching van het AKC (Arbeidskundig kenniscentrum)
  • De methodiek wordt toegepast binnen uiteenlopende sectoren: reguliere bedrijven/organisaties, gemeenten, Sociaal Ontwikkelbedrijven, re-integratiebedrijven, Jobcoachorganisaties, VSO-pro onderwijs, GGZ, VGZ.

  Wij ontwikkelen onze methodiek tot op de dag van vandaag steeds weer door. Wij verrijken haar met relevante en succesvolle aanpakken die in andere domeinen zijn ontstaan. O.a. op het terrein van persoonlijk leiderschap, werken met intuïtie.

  Sinds 1998 hebben wij enkele duizenden werkgevers, jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, participatiecoaches, Interne jobcoaches, stagebegeleiders, werkbegeleiders, accountmanagers, e.a. succesvol opgeleid.

 • Verdere informatie

  Locatie

  De training wordt verzorgd in de omgeving van Doetinchem.

  Jouw investering

  De investering voor de training bedraagt 2.450,-.

  Dit is inclusief materiaal, lunches, coaching en certificaat. De training is vrijgesteld van BTW.

  Duur van de training

  De training omvat 6 trainingsdagen, 3 intervisiesessies verspreid over een periode van ongeveer 5 maanden. Daarnaast krijg je een uur online individuele coaching.

  Studiebelasting

  De studiebelasting omvat contacturen, intervisie, lezen van theorie, het maken van (praktijk)opdrachten en voorbereiding. Je maakt daarnaast een portfolio waarin je je eigen persoonlijk leiderschapstraject uitwerkt en verslaglegging doet van de trajecten van 2 cliënten. We gaan er van uit dat het werken met de cliënten in werktijd kan. In totaal is dit een gemiddelde studiebelasting van 90 uur.

  Toetsing

  • Behalen van een voldoende voor het portfolio
  • Voldoende aanwezigheid (maximaal 1 lesdag missen) en inzet tijdens de training
  • De training wordt afgesloten met een certificaat

  Vaste trainer/coach

  Elke trainingsgroep heeft een vaste trainer/coach welke de trainingsdagen, individuele coaching en beoordeling verzorgd. Voor sommige onderdelen worden gasttrainers ingezet.

  Intakegesprek

  Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken. Je krijgt informatie over de training. Gezamenlijk wordt bezien of jij matcht met de training; sluiten jouw persoonlijke- en professionele doelen en werk- en denkniveau aan bij de training?


Aanmelden Ik heb een vraag
 • Duur in dagen: 6
 • Duur in maanden: +/- 5
 • Studiebelasting: 90 uur
 • Investering: €2.450,- BTW vrij
 • Aantal deelnemers: 12-15
 • Locatie: omgeving Doetinchem
Aanmelden

Startdatum

1 november – Omgeving Doetinchem
Lesdagen zijn op woensdag
Planning volgt