Post HBO Beroepsopleiding Jobcoach; participatie- en loopbaanprofessional


Het kan anders

Ben jij werkzaam als jobcoach, participatie- of loopbaanprofessional en wil jij jezelf verder ontwikkelen? Of doe jij momenteel ander werk, ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je jobcoach worden?

Deze beroepsopleiding biedt jou een inspirerende en praktische reis door het vak jobcoach. We nemen je mee langs de vele facetten waarmee een jobcoach van doen heeft. Je krijgt een krachtig methodisch kader en ook praktische instrumenten in handen. Je leert om de succesfactoren toe te passen in je eigen praktijk. Maar we dagen je ook uit om anders te leren kijken; naar je cliënten, werkgevers en opdrachtgevers, maar ook naar jezelf als professional. Je ontdekt hoe jijzelf het verschil kunt maken; met je eigen unieke potentieel en door jouw persoonlijk leiderschap.


Een uitdagende visie

Wil jij werken op basis van een krachtige visie? Werken op basis van principes die inspireren, uitdagen en het verschil maken in de praktijk? Want dat is wat wij doen. We leren je werken met principes die de sleutel vormen voor de succesvolle jobcoach. Doordat jij je deze principes eigen maakt, creëer jij jouw unieke professionele profiel.

Duurzame match. Jij leert denken en werken vanuit de bril van drie klanten; de cliënt, de werkgever en de opdrachtgever. Deze drie klanten hebben andere belangen en kijken anders naar de wereld. Jij leert hoe je deze verschillende perspectieven en behoeften kunt verbinden. In het creëren van een duurzame match, laat jij de verschillende behoeften en belangen samenvallen.

Anders kijken. Jij leert zien wat anderen niet zien. Jij leert de schijnwerpers te richten op de kracht, het potentieel en ‘het andere gezicht’ van mensen en bedrijven. Door anders kijken, maak jij van kwetsbaarheid kracht en van beperkingen potentieel. Door anders kijken creëer jij samen met jouw cliënten, werkgevers en opdrachtgevers mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren.

Zelf de verandering zijn. Jij leert werken vanuit het principe zelf de verandering zijn. Jij leert je om je aandacht en energie te richten op de bijdrage die jij in je werk kunt en wilt leveren. Betrokken en verantwoordelijk, maar zonder je te laten frustreren door wat anderen allemaal doen, of juist laten. Succesvol door aan te sluiten bij de verschillende betrokkenen en tevens je eigen koers te bewandelen


Erkenning

 

De visie en missie worden in de gehele opleiding gedragen en afstemming binnen alle geledingen is merkbaar en voelbaar. Hiermee realiseert de opleiding een krachtig methodisch model waarmee het zich van andere opleiders onderscheidt. Combo biedt een opleiding die de markt nodig heeft. Auditcommissie Hobeon/Noloc

 • Hoe ziet de opleiding eruit?

  Eigenlijk is het heel simpel. Tijdens de 16 opleidingsdagen word je stapsgewijs meegenomen langs alle aspecten van het vak Jobcoach. Het methodisch kader wordt hierin uitgewerkt in vier modules die op elkaar voortbouwen:

  I Assessment & emonomy

  II Jobfinding en bemiddeling

  III Coaching on the job

  IV Wet- en regelgeving

  Ondertussen ga je aan de slag om de geleerde methodiek toe te passen in je eigen praktijk. Met twee cliënten doorloop je alle stappen van het traject; van A tot Z! Hiermee leer je de methodiek toepassen en verankeren in je eigen professionele handelen. Tegelijkertijd word je uitgedaagd op je persoonlijke leiderschap. Immers jij als professional maakt het verschil, dus; hoe zit het met jouw (onontdekte) potentieel? Waar gaat jouw (professionele) ontwikkeling over? Welke patronen staan jou in de weg en wat wil jij ruimte geven? Wat voor professional wil jij zijn en hoe word jij de Jobcoach die het verschil maakt?

 • Wat is de inhoud van de opleiding?

  I Assessment & emonomy

  Je krijgt tijdens deze module inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de methodiek Supported Employment in Nederland. Ook maak je je de belangrijkste principes eigen van emonomy; de specifieke methodische aanpak waar jij gedurende deze opleiding mee gaat werken. Je krijgt inzicht in het speelveld van de Jobcoach en het meervoudig klantperspectief (de cliënt, de werkgever en de opdrachtgever).

  Vervolgens ga je aan de slag met het onderdeel assessment; de wijze waarop jij, samen met jouw cliënt, diens kracht en (onontdekte) potentieel in kaart brengt. Maar ook hoe je dit potentieel kunt vertalen in een effectieve strategie richting naar werk.

  Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn o.a.:

  • Werken met kracht & kwetsbaarheid
  • Anders kijken naar beperkingen en weerstanden
  • Assessment-methodiek; het ‘vliegwiel’
  • Regie van de cliënt
  • Contact maken
  • Gespreksvoering en interactie
  • Herkennen en werken met diverse problematieken/doelgroepen
  • Verslaglegging en doelbepaling vervolg

  II Werkgeversbenadering

  Je ontdekt tijdens dit module, hoe jij bij werkgevers ‘aan tafel komt’ en hoe jij werkgevers als samenwerkingspartner kunt benaderen. Je leert werken met een krachtig en beproefd model. Hierin leer je om een duurzame match te creëren; waarin het potentieel van je cliënt en de behoefte van de werkgever echt samenvallen. Soms in een bestaande functie, maar vaak ook door een nieuwe functie te creëren, of anders samen te stellen.

  Onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • Anders kijken: o.a. de mogelijkheden liggen op straat, ‘de werkgever als mens’
  • Omgaan met weerstanden van de werkgever
  • Bepalen van een zoekstrategie; hoe kom ik binnen?
  • Telefonisch contact
  • Voeren van een sollicitatiegesprek (inc. werken met acteurs)
  • Maken van een baananalyse

  III Coaching on the job

  Coachen met impact is wat je leert tijdens dit derde module. Je vertaalt alle kennis die je hebt opgebouwd, over de cliënt en de werkgever, in een proactieve aanpak. Jij voorziet wat nodig is voor een succesvolle start, maar ook voor een duurzaam vervolg. Jij zorgt ervoor dat de belangrijke betrokkenen hierin hun rol krijgen en in staat zijn om deze in te vullen.

  Onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • Opstellen van een proactief coaching plan
  • Coaching on the job
  • Leren-leren
  • Het begeleiden van de omgeving; o.a. werkgever, collega’s en het thuisfront
  • Verdere loopbaanontwikkeling

  IV Wet- en regelgeving

  Jij krijgt een basisoverzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van Jobcoaching/sociale zekerheid. Je krijgt zicht op de samenhang van de belangrijkste regelingen en instrumenten en hoe je deze kunt inzetten. Je gaat aan het werk om de materie toe te passen op je eigen casuïstiek.

 • Waar komt onze methodiek vandaan?

  Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie op het terrein van de methodiekontwikkeling rond Supported Employment, het Sociaal Domein en actieonderzoek. Sinds de jaren ’90 heeft Combo Emonomy (en haar organisatorische voorloper STAB) in samenwerking met de Universiteit Utrecht langdurig actieonderzoek gedaan naar de succesfactoren van Supported Employment en duurzame arbeidsintegratie.

  Maar ook naar de mogelijkheden om het Sociaal Domein te kantelen naar een vraaggerichte praktijk. Samen met werkgevers, werkzoekenden en professionals hebben we in kaart gebracht wat de doorslaggevende elementen zijn bij duurzame plaatsingen. Deze succesfactoren hebben wij vertaald in een samenhangend methodisch kader en de eerste systematische methodiek Jobcoaching in Nederland.

  Basispublicaties hiervan zijn:

  • Coenen-Hanegraaf, M, Valkenburg, B, Begeleid Werken; trajectontwikkeling op basis van een individuele, vraaggerichte benadering, Utrecht, 2012
   Coenen, F, Valkenburg, B, Arbeidsontwikkeling als identiteit, Utrecht, 2009

  Onze methodiek en onderzoeksactiviteiten hebben daarnaast hun weerslag gevonden:

  • Bij de totstandkoming en het kader van de wetgeving rond Begeleid Werken in de WSW 1998 en in de PO regeling van het UWV;
  • In de visie en eindtermen van het beroepsprofiel Jobcoach zoals gehanteerd door het NOLOC
  • In het Wajong-portaal van het UWV
  • In de leidraad Jobcoaching van het AKC (Arbeidskundig kenniscentrum)
  • De methodiek wordt toegepast binnen uiteenlopende sectoren: reguliere bedrijven/organisaties, gemeenten, Sociaal
  • Ontwikkelbedrijven, re-integratiebedrijven, Jobcoachorganisaties, VSO-pro onderwijs, GGZ, VGZ.

  Wij ontwikkelen onze methodiek tot op de dag van vandaag steeds weer door. Wij verrijken haar met relevante en succesvolle aanpakken die in andere domeinen zijn ontstaan. O.a. op het terrein van persoonlijk leiderschap, werken met intuïtie.

  Sinds 1998 hebben wij enkele duizenden werkgevers, jobcoaches, trajectbegeleiders, werkcoaches, participatiecoaches, Interne jobcoaches, stagebegeleiders, werkbegeleiders, accountmanagers, e.a. succesvol opgeleid.

 • Verdere informatie

  Locatie

  De opleiding wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in hartje Utrecht. Ook wordt de opleiding verzorgd in Kampen. Lees er alles over bovenaan deze pagina.

  Jouw investering

  De prijs van de opleiding bedraagt €4.950,- . Deze bedragen zijn inclusief materiaal, lunches, coaching en er zijn geen bijkomende kosten. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

  Duur van de opleiding

  De opleiding omvat 16 opleidingsdagen verspreid over een periode van ongeveer 10 maanden. De lesdagen deze zijn gemiddeld eens per 2 weken. In de schoolvakanties zijn er geen lesdagen. Daarbij krijgen deelnemers 3 keer individuele coaching en intervisie.

  Studiebelasting

  De studiebelasting bedraagt naast de 16 opleidingsdagen gemiddeld genomen hetzelfde aantal uren/dagen voor het maken van (praktijk)opdrachten en voorbereiding. In totaal komt dit neer op een gemiddelde studiebelasting van 256 uur.

  Vaste docent/coach

  Elke opleidingsgroep heeft een vaste docent/coach. Deze docent verzorgd een groot deel van de opleidingsdagen alsook de individuele coaching en beoordeling. Voor de onderdelen Wet en Regelgeving en Jobfinding/bemiddeling worden andere trainers ingezet. Ook wordt er gewerkt met acteurs.

  Hoe gaat Combo om met online leren?

  Bij Combo geven we de voorkeur aan persoonlijk contact. Daarom is de opleiding op locatie. Ben je een keer ziek, maar wel in staat om vanaf huis mee te doen, dan kan dat altijd.

  Alle individuele intake/ coachmomenten zijn in principe online.

  Intakegesprek

  Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken. De deelnemer krijgt informatie over de opleiding. Ook wordt gezamenlijk bezien of jij matcht bij de opleiding; sluiten jouw persoonlijke- en professionele doelen en werk- en denkniveau aan bij de opleiding? De opleiding vraagt een HBO-werk en HBO-denk niveau. Bij twijfel kan er een HBO assessment worden gevolgd.

  Erkenning

  De opleiding is de eerste erkende beroepsopleiding Jobcoach in Nederland. De opleiding is erkend door Noloc, Hobeon en NVS.


Beeld uit onze lessen


Aanmelden Ik heb een vraag
 • Duur in dagen: 16
 • Duur in maanden: +/- 10
 • Studiebelasting: 256 uur
 • Investering: €4.950,- BTW vrij
 • Aantal deelnemers: 12-15
 • Locaties: Utrecht/Kampen

Informatiebijeenkomsten

31 augustus 15.00 uur – Utrecht
Proef de sfeer van onze locatie.
Lees meer

20 september 19.00 uur – Online
Ontdek of de opleiding bij je past.
Lees meer


Startdata

8 september 2023 – Utrecht
Lesdagen zijn op vrijdag
Planning

12 september 2023 – Kampen
Opleiding is vol. Wachtlijst is mogelijk.
Lesdagen zijn op dinsdag
Planning

9 oktober 2023 – Kampen
Lesdagen zijn op maandag
Planning

30 oktober 2023 – Utrecht
Lesdagen zijn op maandag
Planning volgt